Застраховка Гражданска Отговорност

06.10.2010г. 09:23:53
Преди 2 месеца автомобилът ми беше ударен от ремарке теглено от товатен автомобил.В случая съм невинната страна.Извиканите на място служители на кат съставиха протокол за ПТП в който описаха щетата,но ме изпратиха при застрахователя на ремаркето който е различен от този на товарния автомобил.Получих от застрахователя писмен отказ в който ме насочват при другия застраховател където е застрахован товарния автомобил.До тук добре...само,че освен писменият отказ не ми беше върнат протокола от КАТ.Въпреки неколкократните посещения на офисите ударих на камък.Накрая подадох писмена молба със заведен входящ номер за да ми се върне протокола.До момента случая продължава да няма развитие а аз без този документ не мога да претендирам за застрахователно обезщетение при другия застраховател.Питането ми е какво мога да предприема от тук нататък и може ли да се търси отговорност на служителя на КАТ за грешно издаден протокол за ПТП

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар