относно запор

31.01.2010г. 01:21:25
по проблем на моя позната искам да попитам.тя е осъдена да заплати морален ощърб в размер от 2300лв.получи запорна разписка от съдия-изпълнител в предприятието където работи за минимална работна заплата.на неино име има имот.въпросът ми е колко е минималната сума която биха изискали от нея на месец и имат ли право да посегнат на имота за погасяване на дълга.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар