Завещание на имущество придобито преди брака

29.01.2010г. 03:59:58
Здравейте! През 2009г сключих граждански брак и нямаме деца. Преди брака съм придобила собственост на два апартамента и едно търговско помещение, което е с доживотно право на ползване на моята майка. Родителите ми са разведени. Въпросът ми е - какво трябва да направя, за да съм сигурна, че ако в един момент нещо се случи с мен моето имущество ще получи изцяло и само майка ми. При консултация с нотариус ме насочиха да напиша собственоръчно завещание, което ми казаха, че е трудно оспоримо. Предварително благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар