Имотен въпос

22.06.2009г. 06:00:02
Според нотариален акт притежавам 1/2 идеална неделима част от дворно място по наследство. В дворното място има постройки.Те са изградени от съсобсвениците и се ползват от тях.Как се може да се раздели двора и постройките влизат ли в делението, или се дели само незастроеното? Имам ли право на обезщетение за земята, която не мога да ползвам (под постройките),при условие,че съсобственика ми притежава декларация от баба ми, че тя (баба) се отказва от право на ползване на земята.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар