Има ли законова възможност да се узакони оградата или трябва да се събори

18.06.2009г. 01:52:52
Моя близка построи ограда на двора си,която граничи с празно дворно място.Оградата е масивна от камък и с височина около 1,7 м. Построена е без съгласието на съседа, с чийто двор граничи и без разрешително за строеж. Ограда е построена в нейното место, което е установено от геодезист и има документ за това. Въпроса ми е. Има ли законова възможност да се узакони оградата или трябва да се събори? Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар