дело

18.06.2009г. 02:13:15
на адвоката предварително ли се плаща сумата,която е определил или след започване на делото?

Правни мнения, съвети и коментари

12.04.2019г. 11:16
По правило адвокатският хонорар се заплаща предварително, освен ако имате друга уговорка с адвоката.

Коментар