Заповед за начет

16.06.2009г. 05:03:02
Имахме кражба от касата, за която извикахме органите от МВР, но тъй като не е разбита, а отворена с код, шефа ни иска да пусне заповед за начет. Трябва ли да я разписваме и какви са правата ни?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар