Напускане на съдружник в ООД

07.04.2010г. 02:20:17
Здравейте! В ООД с трима съдружника, аз бях с минотарен дял. Декември 2009г. подадох писмено предизвестие до управителя (който също е съдружник) за доброволно напускане на дружеството. Той резюлира молбата ми, че е приета. През март тази година изтече тримесечния срок на предизвестието и по мое мнение, аз вече не съм съдружник във фирмата. Да, но колегите не мислят така. Искат да направим прехвърляне на моите дялове с нотариална заверка по номинал. Мисля, че ако се съглася, отпада правото ми да уредя имуществените си отношения по баланс към месец март. Така ли е? Как да постъпя в случая? Второ: в дружествения договор фигурира клауза, че изплащането на дела се извършва до шест месеца, но не по-рано от изготвянето на годишния баланс. Значи ли това, че аз трябва да чакам март-април 2011 година? Никъде в закона не е споменат срок за това. Според мен тази точка от договора е нищожна и те дължат изплащането веднага след изтичане на тримесечния срок. Права ли съм? Трето: Как да предявя иска си за изплащане на дела? С нотариална покана или да заведа иск в съда? Моля за Вашите компетентни мнения, защото те са мнозинство и се притеснявам да не извършат нередности зад гърба ми! Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

12.09.2019г. 03:57
Здравейте, препоръчително е да консултирате въпросите с адвокат, който да състави и необходимите документи. Необходимо е решение на общото събрание на съдружниците за освобождаването Ви като съдружник и вписването му в Търговския регистър.

Коментар