Издръжка

19.03.2010г. 12:27:08
Здравейте! Имам син, който е на 18г., но все още е ученик. Той получава издръжка от бившият ми съпруг. Въпросът ми е: докога синът ми има право да получава издръжка - до края на учебната година или и през лятото, защото смята да кандитаства във ВУЗ?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар