Подялба на имот

17.03.2010г. 01:42:32
Здравейте, имам следният въпрос- наследница съм на починалата ми майка, каква част от апартамента на родителите ми мога да получа при следната ситуация- родителите ми са разведени ,като развода е по вина на майка ми и съдът е присъдил правото на ползване на баща ми, апартамента е на името на баща ми и му е продаден от фирмата в която е работил с договор за работа в същата. Апартамента е изплатен от баща ми, не са водени дела по подялбата му с майка ми. Върпроса ми е- на каква част от апартамента мога да претендирам и мога ли да я продам или ипотекирам. Благодаря Ви предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар