Запор по кредити от 4 ЧСИ

30.04.2010г. 09:02:47
Имам запор на заплата и удръжки от четири съдия-изпълнители по различни кредити. Разбрах, че може да се удържа от заплатата ми една трета. Кажете ми-тази част се дели на четири и по всяко дело се изпращат суми или се изплаща първо едното от задълженията ми и другите чакат. Институциите са небанкови. А ако съм безработна какво следва. Благодаря предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

11.11.2019г. 10:02
Съветът ми е да прегледате разпоредбата на чл. 446 от ГПК, като на запор не подлежи минималната работна заплата от 560 лв., а обезщетенията за безработица също се несеквестируеми.

Коментар