Адвокати

12.04.2010г. 01:48:43
Моля ви даме поъветвате за следното:Осъден съм по 4 дела,Съдът на основание чл.23,чл.25 от НК ми наложи едно общо наказание от 3г и 2 мес на основание чл.24 от НК ми го завши с една фтора или 4г и 8 мес / ЛС , като на основание чл.25 ал.2 ми приспадна предварителният арест по всички дела .Определението небеше протестирано и влезе в законна сила.Прокуратурата отказа дами зачете ареста които съдът ми е зачел, тъй като съм имал паралелно задаржане по делата също така по едното дело съм бил следствен 8мес и 10дни осъден сам на 6мес /ЛС и присъдата повторно ми е преведена в испълнение от прокуратурата . КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ВАЗМОЖНОЛИ Е ПРОКУРАТУРАТА ДА НЕ ЗАЧИТА СЪДЕБНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛЯЗЛО В ЗАКОННА СИЛА И ДАМЕ ЛИШАВА ПРОТИВОЗАКОННО ОТ СВОБОДА ТЪИ КАТО НА ПРАКТИКА ТАКА СЕ ПОЛУЧИ ИМАМ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ С КОИТО МОГА ДА ГО ДОКАЖА. КАКВО МОГА ДА НАПРАВЯ КЪДЕ ДАСИ ТЪРСЯ ПРАВАТА И КАК.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар