Какви права може да имам?

09.04.2010г. 04:27:20
Живея със съпруга си в жилище,дарение от родителите му с право да го ползват до смъртта си/единият родител вече почина/.Дарението е направено по време на брака -през 2001г. Майката на съпруга ми живее в друго жилище.Децата ни са пълнолетни и не живеят с нас/студенти/.Ако се разведа имам ли някакво право на ползване след дело за делба-всичко в жилището сме обзавеждали по време на брака.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар