Изпълнителен лист от Топлофикация Шумен

09.04.2010г. 01:39:41
Даниела получава изпълнителен лист от Топлофикация Шумен за сумата 700.00 лв неплатени сметки от 2001 до 2005 год.за апартамент в който не е живяла никога-не е на нейно име-неполучава наем-живее в гр.Попово адресната и регистрация е в Попово не е влизала в апартамента даже. Апартамента е на името на дядо и-там живеят квартиранти-той почина преди половин година-а в апартамента от 2001 год. няма радиатори-откачени са. Даниела има и сестра и леля, но на тяхно име няма нищо. Какво трябва да направим-да водим дело е безсмислено, ако напишем писмо-опровержение до Топлофикация, биха ли се оправили нещата нека докажат, че има на името и нещо или, че има неин подпис някъде.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар