Диференцирано заплащане на учителите

27.04.2009г. 04:17:12
Диференцираното заплащане на учителите за учебна година ли е или за календарна? Имат ли право на такова заплащане хора, които са били в болнични 3месеца през учебната година или 6 месеца през календарната?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар