Завещание

17.04.2009г. 05:54:28
Благодаря на г-н Пантелеев за отговора! Дали има възможност съпругът на сестра ми да направи завещание на своята 1/2 част от общото им жилище, както целия си спестовен влог в полза на сестра ми, така щото след неговата смърт брат му да не наследи нищо. Може ли след неговата смърт брат му да оспорва завещанието и какво ще се случи ако може, дали сестра ми трябва да плати приживе техния дял, за да си обезпечи спокоен живот. Д.Николаева

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар