Издръжка на дете

15.04.2009г. 09:51:46
За колко години назад имам право да претендирам за неизплатена издръжка на дете?

Правни мнения, съвети и коментари

08.01.2019г. 02:54
За една година назад имате право да претендирате, в случай че не е предявен иск и нямате влязло в сила съдебно решение. При влязло в сила съдебно решение и неплащане на присъдена издръжка имате право да претендирате за 3 години назад.

Коментар