Запор на лична сметка

15.04.2009г. 07:42:26
Поради забавяне плащане на лизингови вноски от фирмата ми - ЕТ, съдия изпълнител изпрати до банката, обслужваща фирмата ми, запорно съобщение за запориране на сметките на фирмата ми. За голямо мое учудване, беше блокирана и кредитната ми карта, издадена на мое име, а не на името на фирмата ми. Не можах да се свържа с юрист на банката - беше ми отказано. Правилно ли е блокирането на личната ми кредитна карта от страна на банката?

Правни мнения, съвети и коментари

11.01.2019г. 08:13
След като се касае за ЕТ има специфики, тъй като ЕТ не е отделен правен субект от физическото лице.

Коментар