Искам да видя оригналния си акт за раждане - към адвокат или съдия-изпълнител

15.04.2009г. 04:43:25
Към кого е най-правилно да се обърна за съдействие - искам да видя оригналния си акт за раждане - към адвокат или съдия-изпълнител? Трябва ли да има заведено дело? Каква е таксата за такава услуга? Благодаря ви предварително за отговорите и отделеното време.

Правни мнения, съвети и коментари

01.03.2019г. 11:21
Към съответната община трябва да се обърнете.

Коментар