наследство на малолетен

15.04.2009г. 01:43:07
От 4 месеца сме приемно семейство на момиченце 6 г.,чийто баща е починал миналата година , а майката е психично болна и няма брак с бащата.Детето е признато от бащата и носи неговата фамилия.Какви права имам аз като приемен родител и мога ли да се боря за това детето да получи наследството ,което му се полага от бащата, които има други две големи деца от предишен брак.Ако те не са съгласни доброволно, мога ли да заведа дело за съдебна делба.Благодаря Ви

Правни мнения, съвети и коментари

25.06.2019г. 07:17
Препоръчвам да коментирате въпроса със социалните работници.

Коментар