Наследство от леля

16.07.2009г. 04:28:34
Три сестри на които родителоте са починали.Първата сестра е починала като семейството и е бездетно но са осиновли син.Втората сестра е починала и като има наследник роден син.Семейството на третата съпруга е починал и те нямат преки наследници.Въпроса ми е двамата наследници по равно ли наследядяват починалата им леля (трета сестра).

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар