Нямаме обаче нотариален акт за къщата, искаме да я продадем, как да постъпим.

12.07.2009г. 02:24:57
Купихме парцел и построихме къща, като за това имаме всички необходими документи от разрешителното за строеж, през скици, протоколи за строителна линия, до конструктивното заключение от архитекти, в което се казва, че конструкцията е издържана добре. Нямаме обаче нотариален акт за къщата. Сега искаме да я продадем. Как да постъпим. Моля за компетентния Ви отговор!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар