Въпрос относно прехвърляне на имот?

24.03.2010г. 09:38:25
Здравейте, преди половин година родителите ми се разведоха. Апартаменът беше общ - съответно и 2та заплащаха данък сгради наполовина. Преди развода ни прехвърлиха имота на мен и сестра ми (пълнолетни сме) чрез покупко-продажба, с условието, че баща ми има право на живеене в апартамента. Дойде писмото за данъка на апратамента. Проблема е, че е на името на баща ми (само), а би трябвало да е на името на сестра ми и моето (да си делим данъка). Защо идва на името на баща ми, възможно ли е да е прехвърлен апартамента само на негово име?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар