Издръжка за дете без брак

18.09.2009г. 01:16:00
Здравейте, не съм омъжена с бащата на детето, но не живеем и заедно какво да предприема за да искам да ми изплаща месечна издръжка? Какви са ми правата като цяло върху детето? Може ли бащата да има някакви претенции за виждане на детето и за пълно попечителство? Аз нямам собствено жилище, живея при родителите си. Той е в същото положение, а в момента дори не работи нищо и има нулев доход . Детето е на 1 годинка.

Правни мнения, съвети и коментари

28.07.2019г. 11:02
Здравейте, в случай че детето е припознато, може да се предяви иск за издръжка срещу бащата на детето.

Коментар