Задържан камион във Франция с глоба

16.09.2009г. 06:15:36
Български камион за международен превоз е спрян във Франция за проверка и проверяващите твърдят, че километрите от точка "А" до точка "Б" изписани на тахографа са по-малко от действителното разстояние. Прибират документите на камиона и го задържат заедно със шофьора. Казват, че трябва да плати глоба от 4500 евро и ще ги освободят. Законно ли е това? Благодаря ви предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

07.06.2019г. 08:41
Съветът ми е да се консултирате с френски адвокат.

Коментар