Наследствена пенсия

15.09.2009г. 09:13:19
Бившият ми съпруг почина. Имам дете от брака ни, което е на 11 години. Бих искала да попитам детето ми има ли право на наследствена пенсия, какви документи трябва до подготвя и каква е процедурата за подаване на тези документи.

Правни мнения, съвети и коментари

30.10.2017г. 08:37
Здравейте! Има право на наследствена пенсия, като размерът й се определя от доста критерий! Документите се подават пред НОИ! Там ще Ви дадат подробна информация за това какви точно документи трябва да подготвите и подадете!

Коментар