Генерално пълномощно

08.05.2009г. 09:22:27
Купих кола преди години от инвалид, но не беше прехвърлена на мое име, използвах я с генерално пълномощно -сега научих, че е починал, може ли с това пълномощно да я прехвърля на мое име при нотариус.

Правни мнения, съвети и коментари

08.02.2019г. 10:14
След като лицето е починало, пълномощното няма правна сила.

Коментар