Вписване в РС на отказ от наследство

07.05.2009г. 10:16:02
Майка ми има две сестри, които се отказват от наследството от починалите си родители (баба ми и дядо ми) в полза на майка ми. Отказът е един и е заверен от нотариус. При вписване в РСъд колко отказа се вписват и колко удостоверения трябва да получи майка ми? За всяка една от сестрите по отделно за всеки родител, т.е. 4бр., за двете сестри заедно за всеки родител - т.е.2бр. или за двете сестри заедно за двамата родители заедно - т.е. 1бр.?

Правни мнения, съвети и коментари

29.05.2019г. 04:00
Отказите следва да са 2 броя.

Коментар