Неизплатено трудово възнаграждение

07.05.2009г. 01:45:10
20 човека чакаме вече половин година заплатите ни за 2 седмици (за всеки над 500 английски лири), изработени във Англия. Бяхме наети и изпратени там от пловдивската фирма "Тодоров и Ко" като командировани от същата. Получавахме минимално възнаграждение и осигуровки в България, а там получавахме възнаграждение "на час". При всеки опит да получим информация за парите ни, се отговаря, че парите все още не са изпратени от Англия. Как можем да си потърсим правата?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар