Непризнато ДДС

07.05.2009г. 01:00:30
През 1999-2000 г. работейки с фирмата си като ЕТ на съпругът ми е направена ревизия във връзка с искане за ДДС - кредит, която завършва с ревизионен акт, последван от преписка със следствените органи, прокуратура, окръжен съд, апелативен съд и върховен касационен съд завършила с решение на всички инстанции за ефективна присъда от 4 години и глоба от 7000 лв. Питането ми е възможно ли е промяна на така влязлата в сила присъда при положение, че е обжалвана на всички възможни инстанции и при положение, че впоследствие не упълномощените от него адвокати твърдят, че през всичките инстанции той не е имал никаква адвокатска защита и че има допуснати и множество процесуални грешки, давност за такива престъпления няма ли и ако е налице закона за адвокатурата и причинени от адвокати щети на подопечни им граждани каква защита и как могат да си търсят правата тези граждани? От 09.03.2009г. съпругът ми излежава в затвор така наложената му присъда по чл. 257 във връзка с чл.255 от НК. Има ли възможен изход от така създалата се ситуация?Разполагам с преписка от съдебното производство на трите инстанции!Предварителрно благодаря на отзовалите се!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар