Неизплатена заплата при напускане преждевременно

05.05.2009г. 03:03:38
Здравейте, Работих по трудов договор като счетоводител, който е прекратен от 01.05.2009г. Работодателя не ми е изплатил последните 4 заплати плюс обезщетение за неизползван год. отпуск поради факта, че съм подписал договор по чл.234 ал.1 от КТ който е със Краен срок 2011г., но съм нарушил клаузата за ненапускане в петгодишен срок, който започва да тече след завършване на обучението. Договорът е за завършване на магистратура, но е сключен като договор за заем от 1500лв, които аз съм възстановил на фирмата. В заповедта за прекратяване на трудовия ми договор от неустойката - 5000лв са ми приспаднати дължимите суми за работни заплати. Имат ли правно основание за неизплащането на заплатите? Благодаря предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

28.01.2019г. 03:50
Здравейте, съветът ми е да се консултирате с адвокат, който да прегледа всички цитирани договори. Съгласно КТ трудови възнаграждения не могат да се прихващат с подобни суми.

Коментар