Дълг по аренда

08.12.2009г. 01:50:19
Уважаема г-жо/г-не, Длъжник съм по силата на един аренден договор сключен с една община, според който трябва да заплатя арендна вноска за една година-1700 лв и неустойка в размер на 1 800 лв. Поради независещи от мен обстоятелства се стигна до събирането на дълга от частен съдия изпълнител и до налагане на запор върху заплатата ми. Сега обаче, аз съм в майчинство от 18 май тази година. Интересува ме, има ли право частният съдия изпълнител да налага запор върху майчинството ми - доколкото съм информирана това е противозаконно, тъй като наскоро получих писмо с което ме уведомява че е наложен запор върху банковата ми сметка в една банка. Другия ми въпрос е мога ли да заведа дело с което да оспоря незаконно високата лихва от 5 % за всеки просрочен ден по арендния договор, при условие, че има пропуснати законови срокове за обжалване (договорът е сключен 2006г)

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар