Здравейте

07.12.2009г. 03:10:10
Става въпрос за къщата на свекърът и свекървата ми която повече от 12 години се обитава от мъжът ми и долу горе от толкова е достроена с 20 кв незаконно импоре чиято малка част опира до дувара на съседите ни.Сега се обръщам към Вас поради наскоро възникнал проблем с въпросните ни на новостроящите съседи отностно импорето.Възможно ли е ако свекъра и свекървата ми продадат 1/2 идеална част на мъжът ми и дарят 1/2 идеална част на деверът ми в последствие въпросното импоре полагащо се в часта на мъжът ми да се озакони поради това че е закупено при заварено положение от страна на мъжът ми ? И ако не е възможно има ли някакъв друг начин да се озакони при вече възникнал проблем ?

Правни мнения, съвети и коментари

03.10.2019г. 04:00
Възможно е да се снабдите с удостоверение за търпимост, като е необходимо геодезическо заснемане и нотариално заверена декларация от съседите.

Коментар