издаване на нотариален акт

01.12.2009г. 01:40:30
С майка ми сме наследници на имот със скица, но без нотариален акт. Какъв е реда за изваждането му? Ани Миткова

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар