дългове

27.11.2009г. 09:16:55
Ако брат ми има натрупани дългове към банки под формата на кредит и не може да ги изплати,това прави ли мен и родителите ни също длъжници на тези банки?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар