Дарение след онаследяване

29.10.2009г. 01:42:03
Съпругът ми почина. Може ли свекърва ми да направи дарение на сина ми. Да му подари къщата. Ако е дарение може ли чичо му, след смъртта на баба му да има претенции и да оспорва дарението. Къщата се води на бащата на свекърва ми (той е починал), тя е единствен наследник. Може ли тя да я подари на сина ми без да се вади нотариален акт на нейно име, направо на сина ми.

Правни мнения, съвети и коментари

25.07.2017г. 09:31
Възможно е свекърва Ви да дари на сина Ви къщата, като не е необходимо да се снабдява с нотариален акт на нейно име, достатъчен е документът за собственост на името на баща й и удостоверение за наследници, за да удостовери, че е собственик на къщата. Съществува правна възможност след смъртта на свекърва Ви, синът й да предяви иск за накърняване на запазената му част от наследството поради извършеното дарение.

Коментар