начет за липси

28.10.2009г. 08:42:48
Фирма завежда дело срещу мен през м. октомври 2009 г. след като са ме освободили по взаимно съгласие м. юни 2008г. От заведеното дело срещу мен разбирам, че дължа на фирмата пари неотчетени за закупуване на материали в размер на 20 000 лв., към делото са представили копие от разходен ордер на който има само моя подпис, и подпис на съставителя, и дата на ордера- без номер, без подписи на гл.счетоводител и ръководител. Така са ни давали пари и като се върнем представяме фактурите и отчитаме разликата. Но пари аз не дължа действително и всичко съм си отчел. Към делото са представили и протокол на комисия от м. декември 2008 г., която е установила липсите. Не са ме търсили и аз не знам нищо за това до момента на завеждане на делото. Искат да дам отговор и мога ли да се защитя , след като на ордера, макар и хвърчащ подписа е моя. При напускането ми никой не ми е казал, че дължа нещо. Работил съм като шофьор и същата тази фирма ми дължи за шест месеца неизплатени възнаграждения и явно иска да не ми ги изплати, като докаже че аз им дължа парите.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар