Наследство

25.10.2009г. 08:20:27
Наследяваме апартамент с брат ми от баща ми който скоро почина.Той е разведен от 8-9 г. но това е 2 брак които е сключен след придобиване на имота но изплащан известно време по време на брака. Какво е необходимо да направим с брат ми,трябва ли да прехвърлим имота на наше име,какви документи ни трябват,пълна информация?Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар