дарение

25.10.2009г. 10:58:47
Предварително ви благодаря!Казус:Ако даря безвъзмездно на сина си недвим имот по време на съществуващият му бтак и ако последва развод остава ли имотът само на синът ми?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар