Кой плаща данък сгради на дарено недвижимо имущество

14.05.2009г. 06:37:57
Кой плаща данък сгради на дарено недвижимо имущество - дарителя или на дарения ?

Правни мнения, съвети и коментари

02.01.2019г. 02:34
Дареният, т.е. собственикът дължи заплащане на данък сгради.

Коментар