Покупка на 100кв.м.

13.05.2009г. 01:22:34
Здравейте! Искаме да закупим 100кв.м. от съседен имот, които да се добавят към нашият пърцел. имотите се намират в Западна промишлена зона, в гр. Варна, за която има влязъл в сила подробен устройствен план. Какви са вариантите и как да процедираме за да стане възможно най-бързо.

Правни мнения, съвети и коментари

31.01.2019г. 08:46
Здравейте, можете да закупите идеални части от съседния поземлен имот и то при съгласие на собствениците.

Коментар