Как брат ми да запази жилището си

13.10.2009г. 11:15:34
Здравейте, за да ви задам моя въпрос трябва да започна от начало. Моята снаха си намери любовник, и пред очите на брат ми се срещаше с него, след това реши, че иска да живее с него и напусна семейното им жилище и отиде с едното дете да живее в апартамента на починалата си майка, другото остана при брат ми, там живя 2-месеца и след това насила го прибра при себе си снаха ми.Т я подаде молба за развод, състо я се първото изслушване, и второто с децата, те решиха да живеят при нея, и крайното решение на съда беше апартамента да е на нея. Брат ми не беше съгласен с това решение, защото заплатат му е малка и неможе да покрие издръжката на децата и да излезе поднаем, затова подаде жалба. През този период адвокатката му го посъветва да го прехвърли на мен неговата час от апартамента, и той ми го дари. Преди 3 месеца брат ми получава нотариална покана от нейно име да и заплаща 150 лв всеки месец за това, че ползва нейната част. Нито брат ми, нито адвокатката и обърнаха внимание и така си остана .Но тя е разбрала, че сега е на мое име, и ми праща нотариална покана да се срещнем да и дам ключ от апартамента, или да и плащам 150 лв наем. Въпроса ми е-как да предотвратим това, как брат ми да запази жилището си, дай те ми някакъв съвет друг, ако има решение. Моля ви помогнете

Правни мнения, съвети и коментари

02.11.2017г. 12:46
След трудно разбираемия текст и липсата на важни детайли, първо вадя извод, че страните за които говорите за сключили брак и са придобили жилището по време на брака. Съда явно е предоставил семейното жилище, тъй като е определил, че грижа за децата ще полага майката и е предоставил същото до навършване на пълнолетие на децата. Независимо от сделката между Вас и брат Ви, описаното обстоятелство по-горе няма да се промени, защото Вие получавате част от имота и то обременен с тежест. Абсолютно с правото си е жената, тъй като Вие ползвате частта й и има пълно право да иска заплащането на наем и не само. Ако тя реши да заведе дело в съда, също така може да Ви съди за това, че нарушавате правата и на съсобственик, в това число ограничавате да упражнява правото си на собственост: ползва имота, да влиза в него без да бъде възпрепятствана. От друга страна може да претендира и за това, че не изпълнявате влязъл в сила акт на съда!

Коментар