Наследствена пенсия

13.05.2009г. 12:31:08
Баща ми почина на 29.12.2008 г. след 4 месечно боледуване. Имаше тумор в мозъка, който оперираха, но мутира и от това почина. През месещ март 2008 г. получи пенсия от фирмата, в която работеше в размер на 238 лв. Въпросът ми е - майка ми, която е на 49 години и е безработна с 18 години стаж има ли право на част от пенсията на баща ми? Благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар