Жалба с лъжи срещу мен и уронване на авторитет

12.05.2009г. 03:13:59
Аз съм студентка в УНСС и се ползвам от правото си да ползвам общежитие. Моята съквартирантка подава неоснователна жалба срещу мен, с цел да ме изгонят от стаята , поради факта, че не желая приятеля й да живее заедно с нас. Жалбата е пълна с клевети и неверни обвинения срещу мен. Имам свидетели , че всичко написано е лъжа. Дали мога да я съдя за уронване на авторитета ми и ако да какви мерки могат да се предприемат. Благодаря Ви за вниманието.

Правни мнения, съвети и коментари

10.06.2019г. 07:32
Да, можете да подадете жалба за клевета и обида до компетентния съд.

Коментар