За адвокатските такси

20.04.2009г. 07:06:51
Вярно ли е, че от май таксите се увеличават 65% притесняваме се за нотариалните актове, които ни предстои да ни изготвят.

Правни мнения, съвети и коментари

20.06.2019г. 07:16
Адвокатските хонорари като минимум са определение в Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет.

Коментар