Има ли давност за неплтен данък ОД на физическо лице при подадена декларация

20.04.2009г. 12:01:40
Здравейте, Има ли давност за неплтен данък ОД на физическо лице при подадена декларация и при какви случаи.

Правни мнения, съвети и коментари

02.04.2019г. 04:10
Здравейте, давността е пет години, а общата погасителна давност е 10 години независимо от спиранията и прекъсванията.

Коментар