Завещание при нотариус

15.06.2009г. 10:10:11
Има ли срок в който 1 завещание оставено при нотариус , трябва да бъде обявено. Ако не поискаме обявяването какво произтича от това?

Правни мнения, съвети и коментари

18.04.2019г. 11:01
Няма законов срок, но ако не поискате обявяване на завещание, се прилага законът за наследството относно наследяването.

Коментар