За чия сметка са таксите

11.06.2009г. 05:30:20
От 4 години се води едно дело за имот. Сега вече има окончателно решение от Върховния съд и трябва да вляза във владение. Все още не ми е връчено решението от ВС, поради техническа грешка. Получих нотариална покана за среща на следващия ден от връчването на същата за доброволен въвод във владение , но адвокатът ми ме съветва да стане със съдия - изпълнител. Притеснява ме обаче за чия сметка ще бъдат съответните такси, при условие че не съм се явила на поканата, поради факта че срещата не е определена на адреса на самия имот и притеснение от моя страна за нови уловки от осъдената страна.

Правни мнения, съвети и коментари

07.03.2019г. 02:37
Коментирайте въпроса с упълномощения адвокат.

Коментар