Кражба

11.06.2009г. 12:24:08
Касиер съм в търговска фирма.Преди месец от касата ми изчезнаха пари,като ключ от нея имаме само аз и колежката ми.Не открихме извършителя,шефа ми реши да ни удържи парите.Преди седмица се случи отново,от каса която се отваря само с код,който имаме само ние двете.Води се разследване.Аз и колежката ми не сме изпълнили служебните си задължения,защото не сме засичали касовата наличност всеки ден.Шефът ми иска да заведе дело срещу нас двете за неизпълнение на служебните задължения,тоест не сме си приемали и предавали касата една на друга. Може ли ако извършителя не бъде открит,той да ни осъди, да възстановим ние открадната сума,при положение че и той не ни е създал задължителните условия като отделно помещение,или поне клетка?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар