Има ли срокове за съдия изпълнител

10.06.2009г. 03:29:47
Моят въпрос е за не върнат заем по запис на заповед вече 2 години и 5 месеца. Имам издаден Изпълнителен лист от съда от 13.03.2009г. и се обърнах към частен съдия-изпълнител на 24.04.2009г. До днешна дата - 10.06.2009г. обаче той не е предприел друго, а ми се оправдава със събиране на информация. Въпросния длъжник вече има само фирма и етаж от къща. Съдия - изпълнителят каза, че фирмата не подлежи на разглеждане и запор евентуално - едноличен търговец е. Моля кажете ми има ли давност и срокове за известяване на длъжника от съдия-изпълнител, за да не се окаже, че съм ги пропуснала.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар